10 освітніх трендів: поради з упровадження

Опис:

Перераховано тренди, які визначають освіту сьогодення й майбутнього та які задовольняють потреби ринку праці. Подано практичні поради: з чого почати, як готувати учнів до майбутнього.

Характеристика:

Уміти: вчити
Категорія: практичні поради
Тема: тренди в освіті
Освітній рівень: дошкільна освіта, початкова школа, середня школа, професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта, позашкільна освіта
Цілі: вивчити новий матеріал, формувати уміння, навички, компетенції, узагальнити й систематизувати вивчене, оцінити навчальні досягнення
Ключові компетентності: математична грамотність, культура, екологія і здоров'я, навчання впродовж життя, іноземні мови, природничі науки і технології, цифрова грамотність, підприємливість, рідна та державна мови, соціальність
Наскрізні вміння: читати, доносити думку, критичне мислення, логічний захист позиції, ініціативність, проблеми, ризики і рішення, емоційний інтелект, робота в команді, творчість


   Що радимо

Освітні тренди:

 

Зміна ролі вчителя (помічник)  та учня (ініціативний дослідник)

Вчитель – не джерело знань, а посередник між інформацією та учнем. Учень – не виконавець завдань, а ініціатор самостійного навчання.

 

Персоналізація, адаптивне навчання

Урахування індивідуальних потреб і можливостей учня (вік, інтереси, стиль навчання, готовність, IQ, фізичні можливості, таланти, наявні ресурси). В онлайн-навчанні – автоматичне підлаштування складності завдань і теоретичних матеріалів під рівень учня

 

Гейміфікація

Включення учня у навчання за допомогою ігрових елементів (взаємодія, заохочення, змагання, емоційність)

 

Формуюче оцінювання

Оцінювання як інструмент навчання й розвитку, відбувається до початку, впродовж і в кінці навчання. Учні оцінюють самі себе та одне одного.

 

M-learning, BYOD

Якщо в закладі є WiFi, учні можуть навчатись з власними гаджетами як на уроках, так і вдома, індивідуально або спільно з іншими.

 

STREAM, мейкерство

STREAM: Science, Technology, Reading+WRiting Engineering, Arts, and Mathematics (інтеграція: природничі науки, технологія, читання + письмо, інжиніринг, мистецтво, математика. Мейкерство – майстрування, винаходи.

 

Педагогічний дизайн приміщень, СОУП

Приміщення має налаштовувати на навчання, кожний куток має бути «живим» і дієвим. СОУП – створення відкритого простору для самостійного навчання, відпочинку, спілкування (як коворкінг).

 

Медіаграмотність, критичне мислення

Уміння шукати, сприймати та адекватно оцінювати інформацію, визначати власну позицію, аргументувати її.

 

Віддалена колаборація

Підготовка учнів до вимог ринку праці. Розвиток умінь працювати в команді віддалено, опанування відповідними інструментами.

 

Змішане навчання (Blended learning)

Персоналізоване усвідомлене навчання не тільки в аудиторії, а й у будь-якому місці, у будь-який час у будь-яких форматах відповідно до потреб учня.

 

Поради щодо практичної реалізації цих трендів дивіться в презентації.

   Презентація

У презентації містяться практичні поради, покрокові інструкції, розглядаються найважчі та найважливіші моменти теми.

Цей матеріал має обмеження.

Щоб побачити, відкрийте платний доступ до будь-якого з рекомендованих міні-курсів.

 Рекомендовані міні-курси

Добірка міні-курсів, які допоможуть застосувати поради на практиці: