Елена Чемерис уміє проводити швидкі тестування та опитування

Автор: Елена Чемерис
Тематичний напрям: технології (інформатика, трудове навчання тощо)
Цільова аудиторія: студенти
Дата створення публікації: 27/10/2020
Читачів: 77

Опис

Застосування тестів на платформахї "Всеосіта", "Classtime" та на сайті "Тесторіум" мною виконується з усіх тем навчальної дисципліни “ Основи обробки матеріалів різанням та інструмент ” згідно з навчальною програмою для студентів спеціальності: 133 «Галузеве машинобудування». Завдання на платформі "Всеосвіта" підібрані в такому порядку, що дозволяють студенту ретельно підготуватися до атестації з кожного модулю дисципліни: вивчити теорію .ю виконати практичне завдання і відповідаючи або виконуючи нескладні розрахункові операції по 10 питань на кожну з вивчених тем.перевірка відповідей на тести в реальному часі дає можливість мені встановити рівень знань студента під час дистанційного отримання ним тематичного заліку після виконання практичних робот. Тести на платформі ""Classtime" я використовую під час перевірки залишкових знань після пройденої теми. За місяць до початку сесії студенти здають он - лайн тестування по 10 темах дисципліни на сайті "Тесторіум". ТІ , хто набрав за три види тестування по кожній темі середній вітсоток вище 68 - звільняється від здачи екзаменів з відповідним отриманим балом.

Фото

Посилання

https://www.testorium.net/

Коментарі

Щоб коментувати,