Ліана Гоменюк уміє проводити наукові дослідження

Автор: Ліана Гоменюк
Тематичний напрям: природа (біологія, хімія, фізика, географія, екологія тощо)
Цільова аудиторія: студенти
Дата публікації: 19.10.2020
Читачів: 7

Опис

Урок-екологічне дослідження “Екологічні чинники. Поняття про середовище існування,
шляхи пристосувань організмів до нього”
Метою даного уроку є поглиблення знань учнів про екологічні чинники, розглянути класифікацію екологічних факторів, навести їх приклади; з'ясувати поняття «середовище існування», «адаптація»; дослідити особливості різних видів середовищ існування живих істот та шляхи пристосувань організмів до них; розвивати в учнів мислення, пам’ять і увагу, уміння аналізувати, систематизувати та узагальнювати інформацію, робити висновки; формувати навички дослідницько-пошукової роботи, роботи в групі, самоосвіти; виховувати свідоме ставлення до навколишнього середовища.
Пропонована форма проведення уроку - урок-екологічне дослідження носить творчий дослідницько-пошуковий характер. Основну частину нових знань учні засвоюють шляхом самостійного групового опрацювання матеріалу – вивчення та досдідження різних джерел інформації, в тому числі і SWAY-історії.

Фото

Документ
(якщо документ не відображається, оновіть сторінку)

Коментарі


Notes for this entry
Коментарів немає

Щоб коментувати,