Олександра Криуліна Олександра КриулінаМіні-курс:Застосовувати формувальне оцінювання

Що зроблено?

Кожного уроку біології використовую опитувальник з 12 питань з відкритою відповіддю, що містить 1 слово (термін, поняття). Опитувальник роздрукований на кожного учня. Вписані відповіді учні взаємоперевіряють, а потім правильні відповіді обговорюються разом з учителем та визначається тема, над якою треба попрацювати глибше.
На узагальнюючому уроці хімії у 7 класі провела формувальне оцінювання за діаграмою Вена, де учні розбиралися, які розділи з теми "Кисень" вони засвоїли, а над чим треба ще попрацювати.
Створила клас у jodo 7 клас Географія. Працюємо над його освоєнням.
Обовязковою умовою для мене стало обговорення з учнями, щоб насправді зрозуміти проблеми чи не вирішені питання та повернутися для їх більш ширшого розгляду.

Що вдалося найкраще?Аналізувати разом із учнями, виявляти причини неуспішного засвоєння

Що було найскладнішим?Організувати роботу в руслі флрмувального оцінювання, де головне не оцінка.

Дата:30/03/2020

Фото:Автор вирішив залишити надані фото конфіденційними.