Лілія Науменко Лілія НауменкоМіні-курс:Орієнтуватися в методиці проведення тренінгів

Що зроблено?

За допомоги міні-курсу "Упровадження у практику проведення тренінгів" провела тренінг під назвою "Мотивація учня через мотивацію вчителя. справжній вчитель: хто він?"
Були поставлені такі завдання:
• визначити проблемні зони в особистісній та діяльнісній сферах педагогів;
• визначити ступінь життєвої активності вчителів;
• сприяти усвідомленню учасників особистих цінностей як основи життєвого самовизначення;
• формувати бачення й усвідомлення вчителями поєднання у своїй діяльності різних стилів поводження;
• сприяти формуванню навичок кооперативної взаємодії.
Обладнання: плакати «Дерево очікувань», «Берег здійснених надій», «ДРІД», кольорові стікери, пам’ятки «Правила роботи в групі», аркуші паперу формату А4, А3, купюри 1 і 5 грн, ювілейна монета 1грн, картки «Професійні цінності вчителя», картки із зображенням 5 тварин, кольорові фішки.
План дій:
1. Самопрезентація «Ініціали» (3 хв)
2. Визначення мети тренінгу (5 хв)
3. Повторення правил групи (1 хв)
4. Визначення очікувань учасників від заняття (3 хв)
5. Вправа “Колесо життя» (10 хв)
6. Зняття емоційного напруження «Хазяїн, будинок, ураган» (3 хв)
7. Вправа «Який ви актор» (15 хв)
8. Вправа «Ціннісні орієнтації» (10 хв)
9. Моделювання ситуації «Яким повинен бути вчитель» (10 хв)
10. Гра-розминка «Фасилітатор» (5 хв)
11. Вправа «Берег здійснених надій» (3 хв)
12. Підбиття підсумків (метод ДРІД) (5 хв)

Що вдалося найкраще?Позитивні враження залишились від позитивного настрою учасників після тренінгу

Що було найскладнішим?Страх перед публікою. Від чого не могла відійти від запланованого плану проведення тренінгу.

Дата:31/08/2019

Фото:Автор вирішив залишити надані фото конфіденційними.